wtorek, 16 październik 2018
 


Start

Menu serwisu
Start
* * * * * * * * * *
Okres przedlokacyjny
Średniowiecze
Rzeczpospolita szlachecka
Pod zaborami
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
Druga Rzeczpospolita
Czasy współczesne
Pozostałe opracowania
Galeria
Nowości

Poniec - moje miasto

Darmowe statystyki
Ojców wzorem i dla ojców chwały Drukuj
W numerze 5 „Wieści z Gminy Poniec” z 2011 roku został przedstawiony rys historyczny Bractwa od momentu jego powstania w XVII wieku aż do likwidacji po II wojnie światowej. Czytelnicy byli też na bieżąco informowani o działalności Bractwa Kurkowego. Zakończona niedawno pierwsza kadencja władz odrodzonego w 2009 roku. Bractwa jest okazją do podsumowania jego najnowszych dziejów.
Ruch bractw kurkowych odrodził się w Polsce po upadku komunizmu w 1989 r. Pierwsze bractwa powstały na początku lat 90. głównie w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku, a więc na terenach, gdzie przed wojną istniały najsilniejsze tradycje strzeleckie. W powiecie gostyńskim utworzono bractwa w Borku, Krobi i Pogorzeli. W tej sytuacji również w Poniecu powstała myśl powołania organizacji brackiej. Szczególną aktywnością wykazał się Jerzy Szwarczyński, który swoim zapałem potrafił zarazić grupę kilkunastu osób. W dniu 13 listopada 2009 r. w zajeździe „U Szwagra” w Sowinach odbyło się zebranie założycielskie. Deklarację przystąpienia do Bractwa Kurkowego podpisało wówczas 19 osób. Wybrano Zarząd w składzie: Michał Mikołajczyk - prezes, Jerzy Szwarczyński - wiceprezes, Grzegorz Wojciechowski - sekretarz, Włodzimierz Kosik - skarbnik, Paweł Sierakowski - komendant, Dariusz Kędziora - strzelmistrz.
Pierwsze miesiące działalności były poświęcone pracom organizacyjnym. Pracowano nad statutem, ponieważ organ rejestracyjny nakazał wnieść poprawki, opracowywano plany działania. W dniu 16 kwietnia 2010 r. przedstawiciele Bractwa - Jerzy Szwar- czyński i Jan Łukasik - bawili w Warszawie w siedzibie Zjednoczenia Bractw Strzeleckich RP. Bractwo Kurkowe w Poniecu zostało przyjęte w poczet członków Zjednoczenia. Wybrano krój munduru izamówiono go w pracowni krawieckiej. Po raz pierwszy bracia kurkowi pojawili się publicznie w czasie uroczystości gminnych 3 maja 2010 r.
14 maja 2010 r. w zajeździe U Jańczaka w Rokosowie odbyła się uroczystość oficjalnej inauguracji działalności Bractwa Kurkowego w Poniecu. Bracia złożyli przysięgę na sztandar Okręgu Leszczyńskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Oprócz członków Bractwa w uroczystości udział wzięli liczni goście: prezes Okręgu Leszczyńskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, starosta gostyński, burmistrz Ponieca, ksiądz proboszcz, prezes Związku Kombatantów RP, komendant policji, delegacje bractw kurkowych z okolicy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele biznesu.
Tym samym zakończył się okres wstępnych prac organizacyjnych, a rozpoczęła się normalna działalność, polegająca głównie na organizowaniu zawodów strzeleckich. Z powodu braku własnej strzelnicy w latach 2010 i 2011 korzystano z gościnności Bractwa Kurkowego w Jutrosinie, które użyczało swojego obiektu. Właśnie tutaj 19 czerwca 2010 r. wyłoniono pierwszego króla. Został nim Jan Łukasik. Kilka miesięcy później w Jutrosinie odbyło się strzelanie żniwne, w którym tytuł królewski przypadł Januszowi Grześkowiakowi. Tytuły królewskie w 2011 r.
zdobyli Krzysztof Nowicki i Jan Łukasik jako król żniwny. Bracia jeździli także na imprezy organizowane przez inne bractwa.
Niezwykle ważnym wydarzeniem była uroczystość nadania sztandaru w dniu 3 września 2011 r. Na jego fundację złożyło się 34 darczyńców, którzy zostali wpisani do księgi pamiątkowej, a tabliczki z nazwami firm lub nazwiskami, jako tzw. gwoździe pamiątkowe, zostały uroczyście przybite do drzewca sztandaru. Szczególnie wzruszający był moment tzw. „pocałunku sztandarów”, kiedy nowo poświęcony sztandar Bractwa i stary z 1929 r., wypożyczony na ten dzień z Muzeum Okręgowego w Lesznie, dotknęły się. W ten sposób podkreślono fakt, że Bractwo Kurkowe przejęło tradycje swojego poprzednika w myśl maksymy wypisanej na nowym sztandarze: „Ojców wzorem i dla ojców chwały”. Na uroczystość oprócz przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych stawiło się wiele bractw. Można stwierdzić, że podobnej uroczystości brackiej prawdopodobnie Poniec nie widział od 1929 r.
Mimo osiągnięć rozwój Bractwa ograniczał brak własnej strzelnicy. O tym problemie myślano od początku istnienia organizacji. Rozważano różne lokalizacje. Z pomocą pośpieszyły władze samorządowe Ponieca. Udostępniły Bractwu w ramach dzierżawy na okres 30 lat teren po byłym wysypisku śmieci, znajdujący się przy drodze do Sowin. 8 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa o przejęciu terenu przez Bractwo. Na terenie przyszłej strzelnicy rozpoczęły się prace ziemne, zaczęto wznosić budynek. Wiele prac wykonano nieodpłatnie. Przekazano również dużo materiałów budowlanych. Ofiarnością wykazało się nie tylko wielu członków Bractwa, ale również osoby niezrzeszone. Wielkiej pomocy udzieliły także: Ochotnicza Straż Pożarna w Poniecu i Ponieckie Stowarzyszenie Wędkarzy Perkoz. W tym miejscu nie sposób wymienić wszystkich, którzy przyczynili się już do budowy obiektu, ale przyjdzie na to czas w osobnej księdze. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi tempo pracy było na tyle szybkie, że już w 2012 r. zawody strzeleckie odbyły się na nowym obiekcie, choć tylko na razie z broni pneumatycznej. Królem kurkowym 2012 r. został Maciej Pawlak, a królem żniwnym Jarosław Glonek.
Z każdym rokiem ulegał także zakres działalności Bractwa. Oprócz strzelania królewskiego i żniwnego do kalendarza stałych imprez weszło od 2011 r. strzelanie niepodległościowe w dniu 11 listopada. Na 2013 r. zaplanowano kolejną stałą imprezę - zawody strzeleckie „Na powitanie lata”. Od listopada 2012 r. organizowane są również comiesięczne zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej. Są one zaliczane do punktacji, w wyniku której zostanie wyłoniony najlepszy strzelec Bractwa Kurkowego w Poniecu w okresie 2012 - 2013 r.
Zadaniem Bractwa jest nie tylko rozwijanie sportu strzeleckiego, ale również integracja środowiska lokalnego. Dlatego w zawodach strzeleckich mają prawo brać udział osoby spoza Bractwa. Jest dla nich dostępna większość konkurencji, z wyjątkiem strzelań królewskich. Po zakończeniu prac na strzelnicy obiekt ten będzie służyć nie tylko Bractwu. Już w tzw. weekend majowy 2013 r. jest planowany festyn strzelecki, zorganizowany wspólnie z władzami samorządowymi.
Bractwo Kurkowe w Poniecu na trwałe zaistniało w gminie Poniec, wzbogacając sektor organizacji pozarządowych, a tym samym przyczyniło się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
Wieści z gminy Poniec
Nr 28 Kwiecień 2013
< Poprzedni   Następny >

Top!