wtorek, 16 październik 2018
 


Start

Menu serwisu
Start
* * * * * * * * * *
Okres przedlokacyjny
Średniowiecze
Rzeczpospolita szlachecka
Pod zaborami
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
Druga Rzeczpospolita
Czasy współczesne
Pozostałe opracowania
Galeria
Nowości

Poniec - moje miasto

Darmowe statystyki
Artysta z Wydaw Drukuj
Jan Kazimierz Mycielski

Z ziemiańskiego rodu Mycielskich wywodzi się wiele zasłużonych dla Polski postaci. Jedną z nich jest Jan Kazimierz Mycielski, artysta, a jednocześnie działacz gospodarczy i społeczny. W kwietniu tego roku minęła 100. rocznica jego śmierci. Z tej okazji warto przypomnieć tego nieco zapomnianego artystę

Urodził się 24 czerwca 1864 r. w Wydawach, rodowej posiadłości Mycielskich. Pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach. Jego dziadek, Ludwik zginął w czasie powstania listopadowego 1831 r., w bitwie pod Grochowem. Ojciec, Stanisław Mycielski, za działalność patriotyczną był więziony w 1848 r. W chwili narodzin Jana Kazimierza kraj był pod wrażeniem niedawnej klęski powstania styczniowego. W wielu domach opłakiwano śmierć bliskich na polach bitew. Żałoba panowała także we dworze w Wydawach. Brat jego matki Marii - Witold Turno, poległ w bitwie pod Ignacewem.Jan Kazimierz z powodu słabego zdrowia długo kształcił się w domu rodzinnym. Później ukończył gimnazjum we Wrocławiu, następnie studiował w Anglii i w Niemczech, na uniwersytecie w Halle. Chcąc z woli ojca poświęcić się rolnictwu, przeszedł także praktykę gospodarczą u Karłowskiego w Mystkach. Podczas odbywania służby wojskowej w Monachium zetknął się z liczną w tym mieście grupą polskich malarzy. Prawdopodobnie wówczas zaczął rozwijać wrodzony talent malarski. Po zwolnieniu ze służby studiował jakiś czas w Monachium, a następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie brał lekcje u znanego wówczas malarza Pociechy.
Po studiach w Krakowie odbył swoją pierwszą podróż do Włoch. Jej plonem był szereg dzieł, oddających uroki słonecznego krajobrazu Italii. Mycielskiego pociągało piękno małych miasteczek włoskich, gdzie na każdym kroku można spotkać bezcenne dzieła architektury i sztuki, malowniczo wtopione w śródziemnomorski krajobraz. W późniejszych latach artysta jeszcze wielokrotnie podróżował do Włoch, szukając tam artystycznych inspiracji.
Realia życia nie pozwalały jednak całkowicie poświęcić się artystycznej pasji. Wraca do rodzinnych Wydaw, aby zająć się zarządzaniem rodzinnym majątkiem. Nie stronił również od pracy społecznej. Zasiadał w zarządzie poznańskiej Izby Rolniczej, był członkiem Wydziału Powiatowego, wicepatronem Kółek Rolniczych, członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych i Pomocy Naukowej. W 1910 r. zaangażował się w obronę majątku Modrze, który władze pruskie zamierzały wykupić z rąk polskich.Mimo licznych zajęć gospodarskich i społecznych, nie zaniedbywał malarstwa. W późniejszych latach inspirował się głównie polską przyrodą. Tworzył liczne obrazy olejne, przedstawiające krajobrazy, kwiaty, martwą naturę, a także grafiki obrazujące wielkopolskie, m. in. okolic Po- nieca. W końcowym okresie jego twórczości coraz silniej daje się odczuwać nuta melancholii. Być może przeczuwał, że niewiele już mu życia pozostało? Artystę dręczyły choroby, a szczególnie astma. Osłabiony organizm w końcu nie wytrzymał trudów życia. Zmarł 3 kwietnia 1913 r. we Florencji. Został pochowany w grobach rodzinnych Mycielskich u ojców filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.
Jan Kazimierz Mycielski wystawiał swoje dzieła kilkakrotnie za życia. Najbardziej prestiżowa była wystawa w warszawskiej “Zachęcie” w 1897, gdzie prezentował prace będące owocem jego zagranicznych podróży: „Zima” i „Widok z Reichenhall”. W 1918 r. była się duża wystawa pośmiertna prac Mycielskiego w salonie Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu.
Różne koleje losu spowodowały, że prace Mycielskiego obecnie są mocno rozproszone. Część z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, np. „Widok z Santa Margherita” z 1912 r. oraz zbiór płyt akwafortowych. W Muzeum Okręgowym w Lesznie można obejrzeć zbiór grafik z widokami Wielkopolski, w tym sporo z okolicy Wydaw. W zbiorach leszczyńskich są również portret mężczyzny (prawdopodobnie autoportret artysty), wykonany w 1893 r., „Krajobraz wiejski” i „Chata”.Współcześnie niektóre prace Mycielskiego można obejrzeć w internecie, na stronach Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie, np to grafikę „Chata nad stawem”. Kompozycja ukazuje zagrodę wiejską, znajdującą się na terenie Wenecji (obecnie dzielnica Ostrowa Wielkopolskiego). Tereny te znajdowały się na podmokłych łąkach - stąd nazwa okolicy. W znajdującym się tam XIX-wiecznym folwarku na początku XX stulecia urządzano tajne spotkania ostrowskich organizacji niepodległościowych. Są również grafiki pochodzące z włoskich podróży: „Krajobraz z murem i wieżą, Widok z Włoch”, „Uliczka”. Wszystkie grafiki prezentowane w Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie pochodzą z początku XX w., a więc już z późnego okresu życia artysty.

Źródła
•    Cyfrowe Muzeum Narodowe Warszawa http://cyfrowe. mnw. art. pl/dmuseion/docmetadata ?show- Content=true&id=9102
•    Kazimierz Śląski. Jan Kazimierz Mycielski (1864-1913). Obywatel - artysta w 25 rocznicę zgonu. „Kronika Gostyńska" 1938
•    „Kalendarz 1986. Sławni Gostynianie".
•    Zdzisław Smoluchowski. Zapomniany malarz z Wydaw. „Panorama Leszczyńska", nr 22, 1987
•    Izabela Wolińska. Wydawy poprzez dzieje. Rękopis pracy w bibliotece Szkoły Podstawowej w Poniecu

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
Wieści z gminy Poniec
Nr 35 Listopad 2013

Następny >

Top!