piątek, 28 październik 2016
 


Start

Menu serwisu
Start
* * * * * * * * * *
Okres przedlokacyjny
Średniowiecze
Rzeczpospolita szlachecka
Pod zaborami
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
Druga Rzeczpospolita
Czasy współczesne
Pozostałe opracowania
Galeria
Nowości

Poniec - moje miasto

Darmowe statystyki
Od administratora
"Wstyd to wielki nie znać swej ojczystej ziemi.
Ziemia to karty księgi: czytaj ją i oglądaj jej obrazy.
Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać.
Poznaj swój kraj, abyś umiał nim gospodarzyć."
                                                                            Aleksander Janowski

 

Często spacerując po okolicy nie wiemy nawet że obcujemy z historią. Budynki, pomniki, nazwy ulic... każdy z tych elementów naszego otoczenia opowiada swoją historię i jest świadectwem minionych wydarzeń.
Mimo licznych publikacji oraz opracowań dotyczących Ziemi ponieckiej, nadal wiele faktów pozostaje w cieniu i jest mało znana dla szerszego grona. Mam nadzieję, że dzięki materiałom zamieszczonym na tej stronie, wiele z nich zostanie na nowo odkrytych.

Opracowania, które tutaj znajdziecie, dotyczą czasami niewielkich fragmentów naszej przeszłości, lecz wszystko to zebrane razem, tworzy bardzo bogaty i barwny obraz przeszłości, który niewątpliwie wart jest tego, aby go poznać i przybliżyć zarówno wszystkim mieszkańcom tych terenów jak i każdemu pasjonatowi historii.

Serwis będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne opracowania, zdjęcia i materiały archiwalne przypominam jednocześnie, że wszystkie materiały znajdujące się na stronie, podlegają ochronie prawnej pod względem praw autorskich i pokrewnych - dlatego powinny one służyć jedynie jako rodzaj wirtulnej biblioteki - której celem jest ułatwienie dostępu do wspomnianych materiałów oraz propagowanie historii lokalnej.

Shadow

Ps. Wszelkie materiały mogące uzupełnić i wzbogacić tę witrynę proszę przesyłać pod adres

Top!